spin

Larry Thoman

Newgy Robo-Pong 2000 Kullanım kılavuzundan alıntılar.

Diğer sporlara nazaran, masa tenisi daha çok bir spin sporudur. Masa tenisinde başarılı olmak için farklı spinler hakkında bilgi sahibi olmanız ve bunların etkilerini yok etmek için raketinizle nasıl vuruşlar yapmanız gerektiği bilmeniz gerekir. 

Raketinizle topa temas etmenin 2 genel yolu vardır. Birincisi kuvvet kullanarak; diğer bir deyişle, raket topun gelişine hızlı bir şekilde, beyzbolcuların sopa ile vurmalarına benzer şekilde, vurulur. Kuvvetli vurmanın ana amacı topun ileri gitmesi veya hızlı gitmesidir. Genelde bu tür vuruş yeni başlayanların ve acemi oyuncuların bildikleri tek vuruştur.

Topa vurmanın ikinci yöntemi ise topa doğrudan vurmak yerine raketi fırçalama hareketi ile topa bir kenarından sürterek vurmaktır. Bu vuruşta raketin üzerindeki lastik topu kısa süreli de olsa tutarak top üzerinde dönme hareketi başlatır. Topa fırçalama hareketi ile vurmanın ana amacı topu döndürmek veya spinli top göndermektir. Bu spinin türü ise raketin topla temas noktası, açısı ve raketin hareket yönüne bağlıdır.

Üst seviye oyuncuların ana vuruşları spinli vuruşlardır. Gelen her topu spinli olarak geriye gönderebilirler. Bazen de çok daha fazla spinli vuruşlar yapabilirler. Robo-Pong 2000 spinli toplar göndererek üst seviye oyuncuları taklit edebilir. Antremansız olan oyuncular sık sık robotun spinlerinin çok kuvvetli olduğunu söylerler. Bu ifade antremansız oyuncular için doğrudur fakat antremanlı ve maçlara hazır oyunculara sorarsanız robotun spinleri normaldir. Eğer spin size ilk başlarda kuvvetli gelse bile çalışmaya devam edip, bu dökümandaki bilgileri uygulayarak kısa sürede alışıp, kendinizi adapte edebilirsiniz. Kendi spinli toplarınızı gönderebildiğiniz ve rakibinizin spinli toplarını karşılayabildiğiniz zaman masa tenisinin çok daha dinamik ve heyecanlı olduğunu göreceksiniz.

Aşağıdaki şekiller dört ana spin şeklini açıklamaktadır. Bunlar; topspin, kesme (backspin), sağ yanspin, ve sol yanspindir. Her spin türü için iki şema vardır. Bunlardan birincisi spinli bir topun dik ve hareketsiz olarak duran bir rakete çarptığında topun hereye gideceğini gösterir. İkincisi ise spinin etkisini düzeltmek için topa vuruş şekli ve raket açısının ne olması gerektiğini gösterir.

Topspin raketin yönü aşağıdan yukarıya doğru giderken topun üst kısmını fırçalayarak yapılır. Topspinli bir top masada zıpladıktan sonra daha alçaktan gitmeye başlar. Bu sebeple topspinli bir topa tüm güçle şut atılabilir. Topspinli bir top masada zıpladığı zaman spinden dolayı daha alçaktan ve biraz daha hızlı gitmeye başlar. Çoğu durumda topspin ofansif bir vuruş olarak kullanılır.

Topspin dik duran bir rakete çarptığı zaman, top raketin lastiğine tutunacak ve spinden dolayı yukarıya ve genelde çok yukarıya masa dışına doğru zıplayacaktır. Topspinli topu fazla yükseltmeden filenin karşı tarafına göndermek için raketi masaya dar açıyla tutarak topun üst kısmına temas ettirmek gerekir. Topda ne kadar fazla topspin varsa raketin o aranda daha fazla masaya dar açıyla kapatılarak vurulması gerekir (bakınız şekil G & H ).

Şekil G: Topspinli topun dik tutulan rakete reaksiyonu


Topspin raket aşağıdan yukarıya doğru giderken topun üst kısmını fırçalayarak yapılır. Top karşı tarafa bombe yaparak gider, zıpladıktan sonra alçalıp hızlanır, dik duran rakete çarpınca da yukarıya doğru fırlar. 

Correction for Topspin

Şekil H: Topspini düzeltme vuruş


Topspinli bir top dik duran bir rakete çarptığında havaya doğru fırladığına göre, raketi topa dik olarak değil de dar açıyla ve topun üst tarafına temas ettirmemeniz gerekir. Doğru raket açısıyla vurulduğunda top fazla yükselmeden filenin karşı tarafına gidecektir. Topu filenin karşı tarafına geçirmek için raketi ileriye doğru itmek gerekmez. 

Flight of Backspin Ball

Şekil I: Kesme topun dik tutulan rakete reaksiyonu


Kesme vuruş yapmak için raket yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirilir ve topun alt kısmına vurulur. Topun gidişi düz ve alçaktır. Top zıpladıktan sonra hafifçe yükselir ve dik duran rakete çarptıktan sonra falsodan dolayı aşağıya doğru gider.

Correction for Backspin

Şekil J: Kesmeyi düzeltme vuruşu


Kesme bir top dik duran bir rakete çarptığında aşağıya doğru gittiğine göre, raketi topa dik olarak değil de önü yukarıya bakacak şekilde geniş açıyla ve topun alt tarafına temas ettirmemiz gerekir. Bazen topun en altına temas etmek de gerekebilir. Topu filenin karşı tarafına geçirmek için temas sırasında raketi ileriye doğru itmek de gerekir.

Topspinle ilgili hatırlanması gereken önemli bir nokta karşılama sırasında raket ile hiç bir güç harcamadan sadece açıyı ayarlamak gerektiğidir. Topspin etkisi topun karşı tarafa gitmesini sağlayacaktır. Raketin açısını ayarlamak dışında bir kuvvet harcamak gerekmemektedir.

Kesme vuruş raketi yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirirken topun alt kısmını fırçalayarak yapılır. Kesmenin top üzerinde yüzme veya yükselme etkisi vardır. Top masaya değdiği zaman topun falsosu masayla etkileşir ve topun hızının yavaşlayıp hafifçe yükselmesine sebep olur. Kesme topu kesme ile geri döndürürken tüm güçle vurmak çok zordur. Ne kadar kuvvetli vurursanız top o kadar yükselip masa dışına gitme eğilimi gösterir. Kesme vuruşlar daima defansif vuruş olarak yapılır.

Kesme top dik tutulan bir rakete çarptığı zaman topdaki falso raketin lastiğine değer değmez top doğrudan yere doğru gider. Sanki tüm falso ve hızını kaybetmiş gibi görünür. Bunu düzeltmek için raketin yüzeyini yukarıya doğru kaldırıp topun alt kısmına ileriye ve yukarıya doğru temas edilmesi gerekir. Topdaki kesme ne kadar kuvvetliyse raketin yüzü o oranda yukarıya doğru daha fazla kaldırılmalı ve topun daha alt kısmına temas edilmelidir (bakınız şekil I & J ).

Kesmenin topspine göre bir diğer farklı tarafı da filenin karşı tarafına geçirmek için topla temas sırasında raketi ileriye doğru hareket ettirme gerekliliğidir. Kesme bir topa atak yapmak daha zordur ve top aşağıya doğru gitme eğiliminde olduğu için daha fazla güç gerektirir. Kesme bir topa atak yaparken topu filenin üzerinden aşırtabilmek için yukarıya doğru kaldırma hareketi de yapmak gerekir. Bu işlem de topa ileriye doğru kısıtlı güç verebilmenize sebep olur. Genelde topspinli bir topa atak yapmak kesme topa oranla daha kolaydır. Defansif oyuncular için kesme ana vuruş şekli olmalıdır. Bunun sebebi rakibe kuvvetli ve öldürücü vuruş (şut) şansı vermemesidir. 

Rakibiniz topu sizin sağınızdan solunuza doğru fırçalayarak sağ yanspin oluşturabilir. Böyle bir falsonun topa etkisi yana doğru bükülme şeklinde olur. Top rakibin raketinden ayrıldıktan sonra bir an için sol tarafınıza doğru gidip sonra sağa doğru kıvrılacaktır. Masaya değdiği anda ise falsonun etkisinden dolayı sağ dışarıya doğru gidecektir.

Sağ yanspinli bir top dik duran bir rakete çarptığı zaman top solunuza doğru gider. Düzgün karşı vuruş yapmak için raket yüzü sağ tarafa doğru bakmalı ve topun sol tarafına temas edilmelidir (bakınız şekil K & L ).

Rakibiniz topu sizin solunuzdan sağınıza doğru fırçalayarak sol yanspin oluşturabilir. Sol yanspin, sağ yanspinin aynısıdır sadece falsosu ters tarafa doğrudur. Top rakibin raketinden ayrıldıktan sonra bir an için sağ tarafınıza doğru gidip sonra sola doğru kıvrılacaktır. Masaya değdiği anda ise falsonun etkisinden dolayı sol dışarıya doğru gidecektir. Sol yanspinli bir top dik duran bir rakete çarptığı zaman top sağınıza doğru gider. Düzgün karşı vuruş yapmak için raket yüzü sol tarafa doğru bakmalı ve topun sağ tarafına temas edilmelidir (bakınız şekil M & N ).

Yanspinli toplar masa tenisinde tek başlarına nadiren kullanılırlar. Normalde topspin veya kesme ile birlikte kombinasyonlu spin olarak kullanılırlar. Kombinasyonlu spin içeren bir vuruşta her iki spin etkisini içerir fakat bu etkinin miktarları tek başlarına kullanılmalarına oranla daha azdır. 

Şekil K: Sağ yanspin topun rotası
Rakibiniz raketiyle topu sizin sağınızdan solunuza doğru fırçalayarak sağ yanspinli vuruş yapar. Topun rotası eğiktir. Top masaya değdikten sonra sizin sağınıza doğru kıvrılır. Dik tutulan bir rakete çarparsa sizin solunuza doğru yönlenir.

Flight of Right Sidespin Ball

Şekil L: Sağ yanspini düzeltme
Sağ yanspinli bir top dik tutulan bir rakete çarptığında sizin solunuza doğru kıvrıldığına göre, bunu düzeltmek için raketi sağa doğru döndürerek topun sol ortasından temas etmek gerekir.

Correction for Right Sidespin

Şekil M: Sol yanspin topun rotası
Rakibiniz raketiyle topu sizin solunuzdan sağınıza  doğru fırçalayarak sol yanspinli vuruş yapar. Topun rotası eğiktir. Top masaya değdikten sonra sizin solunuza doğru kıvrılır. Dik tutulan bir rakete çarparsa sizin sağınıza doğru yönlenir.

Flight

Şekil N: Sol yanspini düzeltme
Sol yanspinli bir top dik tutulan bir rakete çarptığında sizin sağınıza doğru kıvrıldığına göre, bunu düzeltmek için raketi sola doğru döndürerek topun sağ ortasına temas etmek gerekir.

Correction for Left Sidespin

Örneğin sağ yanspin ve topspin içeren bir top size gelirken hem alçalacak hem de özellikle masaya değdikten sonra sağa doğru kıvrılacaktır. Topu düzgün olarak karşıya gönderebilmek için raketi sağa doğru ve dar açıyla tutarak topa sol üst kısmından vurmak gereklidir.

Spini ve etkilerini iyi anlamak bir oyuncunun başarılı olması için elzemdir. Spin uzmanlığı daha iyi olan bir oyuncu oyun kontrolünü daima elinde tutacaktır. Spin kullanarak rakibinizin oyununu kısıtlayabilir sizin oyununuzu oynamasını sağlayabilirsiniz. Masa tenisinde aşağıda belirtilen iki önemli becerinin mutlaka geliştirilmesi gerekir :

(1) Top gelirken top üzerindeki spin türü ve miktarını anında anlayabilmek. Rakibiniz topa vururken raket açısı ve yönünü izleyerek spin türünü anlayabilirsiniz. Spin hızını ise rakibin topa vuruş hızından ve kullandığı lastikten tahmin edebilirsiniz. Topla temas sırasında rakibinizin raketi ne kadar hızlanırsa ve topu fırçalama işlemi ne kadar incelirse top üzerinde o kadar fazla spin olacaktır.

Lastiklerin spin oluşturma kabiliyetleri yüzeylerinin top tutma özelliğine göre çok farklılık göstermektedir. Genelde düz lastikler tırtıl lastiklere oranla topu daha iyi tutarlar ve daha çok spin üretirler. Geniş kapsamlı bu iki kategorilerde bile lastiklerin spin oluşturma özellikleri çok farklılık göstermektedir. Bir lastiğin spin kapasitesini anlayabilmek için topu elinize alıp lastiğin yüzeyi üzerinde kaydırarak top tutmasını test edebilirsiniz. Bunu kendi lastiğinizde de yaparsanız diğer lastiğin sizin lastiğinize oranla daha spinli olup olmadığını anlayabilirsiniz.

(2) Spin tipini ve miktarını anladıktan sonra spinin etkisini yok etmek için anında raket açısını ayarlayabilmek. Raket tutuş gerginliği, bileğinizin gevşekliği, kolunuzun esnekliği ve vücut pozisyonunuz bu önemli becerinin geliştirilmesinde önemli rol oynayacaktır.

 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
Bu sayfada dakika saniye misafirimiz oldunuz .....

Reklam
 
hava durumu
 
tıkla gazete manşetlerini oku günlük
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (18 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=